Chứng nhận số blockchain

Xuất bản chứng nhận số blockchain của bạn chỉ một vài nhấp chuột

Lên lịch chạy thử nghiệm

Cấu hình tất cả các loại chứng nhận

Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm hoặc kỹ năng, BCdiploma cho phép bạn tùy chỉnh nội dung và thiết kế tất cả các tài liệu học thuật của bạn

Một nền tảng đáp ứng tất cả các yêu cầu quản lý của bạn

Các khách hàng của chúng tôi đều đồng tình khen ngợi: sự quen thuộc với BCdiploma là ngay lập tức và trong tầm với của tất cả người dùng doanh nghiệp. Công nghệ, giao diện và sự tích hợp linh hoạt của BCdiploma với các nền tảng kỹ thuật số thông dụng nhất trên thị trường là quá đủ để đáp ứng các nhu cầu của chúng tôi. Tiến sĩ Saman Sarbazvatan, Ponts Business School.

Khởi động các chiến dịch xuất bản hàng loạt, chia sẻ chúng qua email, quản lý lịch sử của bạn và người dùng của bạn bằng một ứng dụng Web đơn giản mà mạnh mẽ.

Chứng nhận số được tạo để
được chia sẻ

chứng nhận số BCdiploma có thể được chia sẻ không giới hạn số lần ở mọi định dạng: trên mạng xã hội và nghề nghiệp (LinkedIn, Twitter, v.v.), CV, PDF, Mã QR hoặc đơn giản là qua email.

Chúng tích hợp liền mạch vào hồ sơ LinkedIn của sinh viên bạn để mang lại khả năng hiển thị trực quan và cơ hội làm việc tốt.

Hình ảnh của chứng chỉ blockchain BCdiploma được tích hợp vào LinkedIn
Hình ảnh của chứng chỉ blockchain BCdiploma đa ngôn ngữ và đa dịch vụ

Đa ngôn ngữ chứng nhận số

để thúc đẩy sự di chuyển quốc tế của sinh viên đã tốt nghiệp của bạn.

Hình ảnh trực quan về API BCdiploma mạnh mẽ và hoàn chỉnh để tích hợp

Một API mạnh
để tự động hóa các quy trình của bạn

Các tính năng của giải pháp BCdiploma có thể được truy cập thông qua REST API an toàn và được tài liệu hóa , không giới hạn sử dụng và không tính thêm phí.

Sử dụng chúng sẽ cho phép bạn tự động hóa quy trình không giấy tờ của mình từ đầu đến cuối, để tích hợp hoàn hảo vào hệ thống thông tin và các công cụ thông dụng của bạn.

Chứng nhận số có thể được tích hợp
vào trang web của riêng bạn

Bạn có thể dễ dàng tích hợp chứng nhận số BCdiploma của mình vào trang web tổ chức của mình và phát hành các liên kết blockchain từ tên miền của bạn.

Điều này làm tăng khả năng hiển thị của bạn với các nhà tuyển dụng và với các đối tác của bạn.

Hình ảnh của ứng dụng BCdiploma được tích hợp trực tiếp vào trang web của bạn
Hình ảnh thể hiện cho sức mạnh của BCdiploma đối với hoạt động tiếp thị và thương hiệu của bạn

Có thể tùy chỉnh
chiến dịch email

BCdiploma cung cấp miễn phí cho bạn một công cụ gửi email để cung cấp chứng nhận số cho sinh viên của bạn.

Thúc đẩy tác động giao tiếp: sử dụng địa chỉ email tổ chức của bạn trên nền tảng và tùy chỉnh thiết kế cũng như nội dung của email.

Đi trước xu hướng và ứng dụng với trình phân tích

Bạn có thể kích hoạt các công cụ theo dõi phân tích và thống kê để giám sát việc sử dụng giải pháp và chứng nhận số của mình.

Theo dõi việc sử dụng, xu hướng và các chương trình phổ biến nhất của bạn, đồng thời tinh chỉnh cách chạy chương trình đào tạo của bạn.

Hình ảnh thể hiện cho sức mạnh của các công cụ phân tích để quản lý đề nghị đào tạo của bạn với BCdiploma
Tin tức
Digital Credentials: why blockchain is the new standard

Digital Credentials: why blockchain is the new standard

More reliable and efficient, the blockchain builds trust in the Digital Credentials industry. The term “Credentials” encompasses the notions of diplomas, qualifications, references, authorizations or professional titles. They are part of our daily lives: driver’s licence, university diploma, transcript, passport… Most of them are in physical form: plastic cards, identity papers, paper diplomas for example. …

Digital Credentials: legal proof and data privacy

Digital Credentials: legal proof and data privacy

Aurélie Bayle is legal consultant and PhD CIFRE student at the University of Montpellier. She has been supporting the blockchain start-up BCdiploma since its creation. Digital Credentials: definition and legal issues Digital Credentials are digital certificates issued by an institution: diplomas, skills or transcripts for the educational world for example… and whose blockchain makes it possible to …

How to spot a fake diploma?

How to spot a fake diploma?

The fake diploma is an emerging species! With many universities no longer printing paper diplomas, lying about a skill or certification has never been easier. Forging a diploma, inventing some training courses or adding false information to a resume are now common practices among unscrupulous applicants during a recruitment interview. For example, according to a …