Câu hỏi thường gặp

Về bằng chứng

 • Bạn đang xem chứng chỉ blockchain được cấp bởi một Tổ chức (trường học, trường đại học, công ty, cơ quan quản lý) sử dụng công nghệ BCdiploma đã được cấp bằng sáng chế. Chứng chỉ này bao gồm:
  • Dữ liệu được xuất bản bởi tổ chức;
  • Tất cả các bằng chứng blockchain xác nhận tính xác thực của nó.
  Đây không phải là một tài liệu, mà là một chứng nhận được định dạng dữ liệu. Chứng chỉ này không thể bị làm giả hoặc thay đổi.
  GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ HỢP LỆ Được cấp bởi Leaston University Cấp cho Aline Gillot Nhà phát hành được xác minh bởi Blockchain Certified Data trên 2020-06-05 Dữ liệu được đăng ký trên blockchain Về bằng chứng

  Cử nhân Aline Gillot Ngày sinh: 2000-06-13 Nơi sinh: Paris Đã hoàn thành tốt tất cả các yêu cầu về bằng cấp từ năm 2018 đến năm 2020. Anh ấy đã được trao (các) học vị sau: Cử nhân Kinh tế và Tài chính theo quyết định của Hội đồng chấm thi vào 2020-06-01 Giáo sư Leilani Ryan Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế Giáo sư Curran Richards Trưởng khoa Hội học thuật 2020-06-01 Sử dụng mẫu "Giấy chứng nhận - 1/0x01"

  Xem giao dịch trên Ethereum blockchain Địa chỉ 0x72Cf647508Da9bF398C50F817E16Edd397AF3177 Địa chỉ 0x7332eA1229c11C627C10eB24c1A6F77BceD1D5c1 Xem trên blockchain Xem trên blockchain Xem trên BCdiploma.com Xem trên BCdiploma.com 2 1 3 4 5 6 7
  1

  Tính hợp lệ của chứng chỉ, địa chỉ của tổ chức phát hành và tất cả dữ liệu được hiển thị đều được đọc trong thời gian thực trên blockchain.

  2

  Đọc thông tin pháp lý của tổ chức phát hành chứng chỉ trực tiếp trên blockchain bằng trình duyệt blockchain mã nguồn mở.

  3

  Hiển thị thông tin của nhà cấp chứng chỉ trên thư mục người dùng của giải pháp BCdiploma.

  4

  Đọc thông tin pháp lý của trình xác thực trực tiếp trên blockchain bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain mã nguồn mở.

  5

  Hiển thị thông tin của trình xác nhận trên một trang chỉ định của trang web BCdiploma.com. Các trình xác thực hệ sinh thái khác cũng được hiển thị.

  6

  Hiển thị giao dịch mà dữ liệu chứng chỉ đã được ghi bởi tổ chức phát hành trong một trình khám phá blockchain mã nguồn mở. Có thể kiểm tra những điều sau: blockchain được sử dụng, trạng thái giao dịch, dấu thời gian và địa chỉ nhà phát hành.

  7

  Bạn đang ở đây

 • Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin an toàn và minh bạch. Dữ liệu và tất cả các thao tác không thể thay đổi được lưu trữ ở đó trong một sổ đăng ký mà mọi người có thể truy cập.
 • Tính bảo mật của blockchain dựa trên các thuật toán mật mã. Sổ đăng ký được lưu trữ và kiểm tra bởi một số lượng lớn máy tính chạy các thuật toán này, được gọi là "node" đảm bảo tính toàn vẹn của nó.
 • Chứng chỉ được cấp bởi chính Tổ chức, từ địa chỉ blockchain của tổ chức đó. Chỉ các tổ chức có sự tồn tại hợp pháp đã được xác minh bởi một "tổ chức phát hành" có thể sử dụng công nghệ BCdiploma để cấp chứng nhận số. Bằng chứng chính thức của việc xác minh này được viết trên blockchain. Danh sách các tổ chức được ủy quyền có tại đây.
 • Tất cả dữ liệu bạn thấy đã được nhập vào blockchain. Nó đảm bảo, về bản chất của nó, rằng không thể sửa đổi dữ liệu mà nó chứa.
 • Tổ chức phát hành đã tuyên bố trang web được phép hiển thị dữ liệu chứng chỉ của mình trên blockchain. Thông tin này có thể truy cập công khai từ một trình duyệt blockchain mã nguồn mở. Bạn luôn có thể truy cập nó từ https://certificate.BCdiploma.com.
Tin tức
Digital Credentials: why blockchain is the new standard

Digital Credentials: why blockchain is the new standard

More reliable and efficient, the blockchain builds trust in the Digital Credentials industry. The term “Credentials” encompasses the notions of diplomas, qualifications, references, authorizations or professional titles. They are part of our daily lives: driver’s licence, university diploma, transcript, passport… Most of them are in physical form: plastic cards, identity papers, paper diplomas for example. …

Digital Credentials: legal proof and data privacy

Digital Credentials: legal proof and data privacy

Aurélie Bayle is legal consultant and PhD CIFRE student at the University of Montpellier. She has been supporting the blockchain start-up BCdiploma since its creation. Digital Credentials: definition and legal issues Digital Credentials are digital certificates issued by an institution: diplomas, skills or transcripts for the educational world for example… and whose blockchain makes it possible to …

How to spot a fake diploma?

How to spot a fake diploma?

The fake diploma is an emerging species! With many universities no longer printing paper diplomas, lying about a skill or certification has never been easier. Forging a diploma, inventing some training courses or adding false information to a resume are now common practices among unscrupulous applicants during a recruitment interview. For example, according to a …