ETS Global

Được phát triển bởi BCdiploma. Được ủy quyền bởi ETS Global.

"Báo cáo ĐIỂM SỐ TOEIC® " hiện là 100% kỹ thuật số và an toàn bằng cách sử dụng công nghệ blockchain.

Nếu bạn truy cập trang này sau khi truy cập "Trang điểm số TOEIC® ", bạn đã nhận được điểm: phiên bản chính thức của chứng chỉ này là kỹ thuật số và không thể bị làm giả.

"BCdiploma đã cho phép ETS Global thực hiện một dự án chuyển đổi kỹ thuật số lớn bằng cách thay thế các luồng giấy bằng chứng nhận blockchain và các quy trình tự động 100%. Đây là một sự lựa chọn có tư duy tương lai: trên quy mô quốc tế, blockchain đang trở thành công nghệ của tương lai cho các chứng chỉ kỹ thuật số có giá trị xác suất. "
Luc Jarry-Lacombe, đồng sáng lập và CEO @BCdiploma

Sơ đồ mô tả cách Báo cáo ETS Global TOEIC® DIGITAL SCORE được phi tài liệu hóa thông qua BCdiploma